Jak principy naplňuje SEMITAM?

SEMITAM najdete  mezi dalšími sociálními podniky na adrese www.ceske-socialni-podnikani.cz.

MPSV definovalo indikátory (rozpoznávací znaky sociálního podniku), které by měly být pro firmy, hlásící se k sociálnímu podnikání, povinné.  Míří do pěti oblastí – sociálně prospěšný cíl, sociální, ekonomický, environmentální a místní prospěch.

Sociálně prospěšný cíl:

 • ve Sbírce listin na www.justice.cz, v zakládacích dokumentech ze 14.12.2011,  pod bodem IX. je společensky prospěšný cíl vyjádřen  (vytváření a udrženi pracovních míst pro osoby se sociálním a zdravotním  znevýhodněním atd…..).

Sociální prospěch

Petra Vašek Soňa6 Custom

 1. a) zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin
 • Zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin (OZS)

Podmínkou je 30%, v roce 2015 v SEMITAMu OZS tvořily 80%, v roce 2016 82%, v roce 2017 67,5%, v roce 2018 75%, v roce 2019 67%, v roce 2020 60%.

Převážnou většinu zaměstnanců tvoří osoby se zdravotním, většinou  duševním, handicapem.  Doplňují je osoby po výkonu trestu odnětí svobody či dlouhodobě nezaměstnaní.

Na dohodu o provedení práce zaměstnáváme maminky na mateřské dovolené.

 • Podpora zohledňující specifické potřeby OZS

Je zahrnuta v náplni práce vedoucí firmy, která je zároveň pracovním asistentem,  a personalistky. Jako dobrovolník dochází do firmy paní psycholožka. Hlavně se spolu snažíme mluvit a říkat si svoje potřeby.

 1. b) účast zaměstnanců na směřování podniku a zapojení do rozhodování o směřování podniku
 • V průběhu roku se nejméně třikrát společně všichni scházíme. Příležitostí je většinou nějaká významná událost nebo tradice jako v případě adventu. Setkání začíná informacemi o uplynulém období, zhodnocením hospodaření, stavem zakázek a výhledem do budoucna. Součástí je diskuse, nejčastěji se věnuje tématu rozvržení zakázek mezi zaměstnance, rozhodování o tom, jestli máme síly a kompetence pro další přijímání zakázek a jakých.  Ze setkání je vytvořen zápis. A poté následuje občerstvení a většinou nějaká společná tvorba.
 1. c) vzdělávání dle individuálních možností
 • Většina OZS má zpracován plány rozvoje pracovních dovedností a osobního rozvoje
 • Školení řidičů, profesionální školení BOZP a PO, školení  1.pomoci  s důrazem na pomoc dle onemocnění, které se ve firmě vyskytují. Další vzdělávání je zaměřené na odbornosti  potřebné pro zvyšování  kvalifikace v nabízených službách. V roce 2015 dva zaměstnanci absolvovali kurz Uživatelská grafika a základy marketingu, jedna osoba Samospráva internetového obchodu a marketink pro e–shop. V roce 2016 jedna zaměstnankyně absolvovala školení Facebook marketink a v roce 2017 dvoudenní, intenzivní školení Adobe Triptych Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign pro začínající počítačové grafiky.

Ekonomický prospěch

a) více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku

 • Rok 2016 byl ve znamení mírného schodku (– 29 000 Kč).  Rok 2017 ve znamení zisku (159 000 Kč). Rok 2018 zisk 477 000 Kč. Rok 2019 zisk 88 000 Kč. Rok 2020 zisk 146 000 Kč.
 1. b) nezávislost manažerského řízení na externím vlastníkovi – naplněno automaticky

c) tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří alespoň 30% z celkových výnosů

 • V roce 2017 i 2018  činily tržby za zboží a služby přes 50% z celkových výnosů, v roce 2019 63%, v roce 2020 66% – viz účetní uzávěrky na www.justice.cz

Environmentální prospěch

 • Z účetních dokladů je zřejmé využívání recyklovaných papírů či šetrných žárovek.  K úklidu často využíváme přírodní produkty – sůl, citrony, ocet. Odpad třídíme a ještě většinou sami zpracováváme dalším využitím v dílně – lze zjistit kontrolou na místě. V dílně využíváme především mechanické stroje ovládané lidskou silou a recyklované papíry  Na zahradě máme kompost.  A auto využíváme jen na větší vzdálenosti či na převoz těžkých předmětů, jinak jezdíme na kole či chodíme pěšky.  Ve velmi omezené míře používáme igelitové obaly.

Místní prospěch

 1. a) orientace na lokální potřeby
 • Většina odběratelů úklidových i knihařských  služeb je ze stejného kraje ( doložit lze fakturami či příjmovými pokladními doklady (příklad - Dvořák svahové sekačky, Profit real estate, TJ Jiskra Havlíčkův Brod, Město Havlíčkův Brod, různá SVJ, )
 • Do života regionu se začleňujeme pořádáním dnů otevřených dveří,  dílničkami na školách, workshopy při různých příležitostech (aktuální akce na facebooku)
 1. b) zaměstnávání místních obyvatel
 • S výjimkou žen po výkonu trestu odnětí svobody jsou všichni zaměstnanci místní.
 • Nákup od místních dodavatelů – vždy nás těší, když můžeme využít služby či výrobky od nějaké blízké firmy.  Nakupujeme např. v Šipce se sídlem v Havlíčkově Brodě, v Amylonu a.s., provozovna Havlíčkův Brod, Obchod pro řemesla (u Hušků ), Papírnictví Švejda, Tiskárny HB….

Máte zájem o naše služby?

Pokud si chcete objednat naše výrobky nebo služby, neváhejte nás kontaktovat nebo navštívit.

Mgr. Martina Kadlecová
vedoucí sociální firmy
+420 602 560 255 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Sídlo a fakturační adresa:
Semitam s.r.o.
Na Valech 114,
580 01 Havlíčkův Brod

© 2017 Semitam s.r.o. design by www.hajnystudio.cz